Spring naar de content

ZorgBrug start met 'Vraagbaak voor mensen die leven met de dood'

Voor mensen die van hun arts hebben gehoord dat zij een beperkte levensverwachting hebben, lijkt de wereld even stil te staan. Angst, zorgen en vragen zijn dan een logisch gevolg. Voor alle vragen op praktisch en emotioneel gebied in deze periode is er de ‘Vraagbaak voor mensen die leven met de dood’ van ZorgBrug.

Bij deze Vraagbaak van ZorgBrug beantwoordt een gespecialiseerd verpleegkundige telefonisch of per e-mail vragen over bijvoorbeeld welke zorg mogelijk is en hoe deze aangevraagd kan worden. Daarnaast kunnen ook meer persoonlijke vragen gesteld worden. Hierbij kan gedacht worden aan vragen over het omgaan met de ziekte en het naderende sterven of hoe het straks verder moet met het gezin. Als het nodig is kan de gespecialiseerde verpleegkundige na het eerste contact ook op huisbezoek komen.

ZorgBrug heeft veel ervaring met deze zogenaamde ‘palliatieve zorg’. De gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg van ZorgBrug helpt bij het regelen van de benodigde zorg. Indien nodig overlegt zij met de medisch specialist, huisarts of thuiszorg. Ook is ZorgBrug gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe medisch-technische handelingen in de thuissituatie. Denk aan pijnbestrijding via een pompje, het verzorgen van drains of het geven van medicatie via een infuus.

Bereikbaarheid en kosten
De Vraagbaak is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur op 06 50 12 84 72 of via e-mail: levenmetdedood@ghz.nl. De kosten worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar en dit gaat niet af van het eigen risico.  KOM IN CONTACT

    CONTACT