Spring naar de content

Inschrijven voor 2019 is mogelijk, start maart!

Dag 1 –                 11 maart 2019
Tijd:                       09.00 uur tot 16.00 uur
Locatie:                vergaderruimte A6
Module               1 en 3

Dag 2 –                 25 maart 2019
Tijd:                       09.00 uur tot 16.00 uur
Locatie:                vergaderruimte A6
Module:              2 / vanaf 13.00 uur module 4A

Dag 3 –                 8 april 2019
Tijd:                       13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie:                vergaderruimte A1
Module:              Module 4B  Afronding, evaluatie en eindopdracht Certificaat uitreiken

 

Doelgroep
verpleegkundigen & verzorgenden

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd

Kosten
€85,- per module, per persoon. Bij inschrijving voor alle modules hanteren wij een kortingstarief van 10%.

Hoofddoel
Door middel van de scholing:

 • is de deelnemer zich bewust dat palliatieve zorg onderdeel uitmaakt van de reguliere zorg die de vakgroep biedt aan de eigen doelgroep
 • onderneemt de deelnemer actie om de palliatieve zorg binnen de eigen vakgroep onder de aandacht te brengen en te houden
 • is de deelnemer in staat het zorgaanbod aan de eigen palliatieve patiënten aan te passen aan de zorgbehoefte van deze specifieke doelgroep en deze op te nemen in de jaarplannen. De samenwerking met de vakgroep palliatieve zorg maakt hier onderdeel van uit.

Duur
4 modules van elk 3 uur

Werkvormen
Informatieoverdracht, casuïstiek, interactief, video, praktische oefeningen 

 

Module 1

Algemene inleiding ‘palliatieve zorg’

 • Wat is PZ/PTZ (begripsverheldering)
 • Ziektegerichte palliatie/symptoomgerichte palliatie
 • Markering palliatieve fase
 • Belang van goede communicatie
 • Samenwerking
 • Zorgen voor jezelf

Werkvormen: studieopdracht ter verduidelijking van het begrip palliatieve zorg.         

Leerdoelen: deelnemers beschikken over basiskennis en basisinzicht van het begrip palliatieve zorg en (h)erkennen de palliatieve patiënt en diens naaste binnen het eigen vakgebied.                                                                                                                               

Literatuur/bronnen: www.pallialine.nl, zorgmodule palliatieve zorg 1.0.

 

Module 2

Psychosociale aspecten

 • Bespreken van beleving van het ziek zijn en het naderende afscheid
 • Communicatie met de patiënt en naasten
 • Rol van de verpleegkundige t.a.v. psychosociale problemen

Werkvormen: kennisoverdracht d.m.v. STEM-video’s, discussies omtrent eigen overtuigingen over wat een  ‘goede’ of ‘foute’ manier is van omgaan met een specifieke situatie.                    

Leerdoelen: de deelnemers hebben inzicht in verschillende manieren van omgaan met crisissituaties zowel bij zichzelf als bij de (palliatieve) patiënten en hun naasten en weten hoe het beste aan te sluiten bij de behoeften van de diverse zorgvragers.                                                   

Literatuur/bronnen:  STEM (sterven op je eigen manier).

 

Module 3

Symptoombestrijding in de palliatieve/terminale fase                                                

 • Pijn en palliatieve sedatie
 • Organisatie en continuïteit binnen de palliatieve zorg
 • Stervensfase/nazorg

Werkvormen: kennisoverdracht, casuïstiek, gebruik maken van digitale hulpbronnen.

Leerdoelen: de deelnemers zijn in staat om symptomen (d.m.v. klinisch redeneren) te herkennen, te benoemen, te analyseren en daar de juiste interventies op te ondernemen, hetzij door zelf te handelen, hetzij door advies in te winnen bij collega’s en/of het palliatief consultatie team. Deelnemers zijn tevens in staat om aan zorgvragers en diens naasten voorlichting en advies te geven over (het omgaan met) symptomen en het belang van het opvolgen van adviezen. 

Literatuur/bronnen: besluitvorming in de palliatieve fase. Richtlijnen voor de praktijk. www.pallialine.nl

 

Module 4

Spiritualiteit in de zorg

 • Wat verstaan we onder spiritualiteit en zingeving?
 • Hoe herkennen we spirituele vragen in de dagelijkse praktijk? Wat doen we daarmee?


Werkvormen: kennisoverdracht, bewustwording d.m.v. discussie, oefenen in gespreksvoering                                                                                                                                  

Leerdoelen: deelnemers kunnen verwoorden wat spirituele zorg is en zijn in staat om deze zorg te integreren in het eigen zorgaanbod.                                                                                                                             

Literatuur/bronnen: van levenskunst tot stervenskunst (C. Leget), richtlijn spiritualiteit, www.pallialine.nl

 

 

 

 

Inschrijven

Bedrijfsgegevens

Contactpersoon

Factuur
KOM IN CONTACT

    CONTACT
Zorgbrug logo
Cookies op zorgbrug.nl

Zorgbrug is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

zorgbrug.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via zorgbrug.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.