Spring naar de content

Werken bij ZorgBrug

Onze gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werken transmuraal, dat wil zeggen zowel in het ziekenhuis, in de thuiszorg en het verpleeg- of verzorgingshuis.

Lees verder


Gespecialiseerd verpleegkundige - Team Thuiszorgtechnologie

De gespecialiseerd verpleegkundige verricht verpleegtechnische handelingen bij de cliënt thuis. Hieronder valt o.a. medisch specialistische verpleging thuis (MSVT), palliatieve en/of terminale begeleiding. Het team thuiszorgtechnologie werkt in deze ambulante zorg nauw samen met ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, apothekers, huisartsen en medische specialisten.

Lees verder


KOM IN CONTACT

    CONTACT