Spring naar de content

‘Ouderdom komt met gebreken’ is een bekende zegswijze. Hoewel het proces van ouder worden bij iedereen anders verloopt, krijgt u als oudere waarschijnlijk te maken met lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Het evenwicht wordt in letterlijke en figuurlijke zin vaak wankeler en daarnaast krijgt u (of uw partner) mogelijk te maken met ziekte(s). Wat u voorheen moeiteloos deed, lijkt nu een grote opgave te zijn. Hierdoor kunt u zich kwetsbaar en onzeker gaan voelen. De verpleegkundig specialist ouderenzorg van ZorgBrug biedt u graag ondersteuning. Door directe zorg, of door de zorg te ondersteunen die u van uw partner of mantelzorgers krijgt.

Zorg op maat
Om uw zorg zo goed en efficiënt mogelijk te organiseren, is het van belang dat uw gezondheidssituatie goed in kaart wordt gebracht en dat er vervolgens een helder plan van aanpak komt. De verpleegkundig specialist ouderenzorg neemt hiervoor ruim de tijd en stelt dit plan op, samen met u en eventueel met uw partner, mantelverzorger, wijkverpleegkundige en/of huisarts. Uw wensen ten aanzien van de aard en mate van ondersteuning staan hierbij centraal. En vooral: wat voor ú het leven waardevol maakt en wat voor ú haalbaar en wenselijk is. Door gezamenlijk een gedegen plan op te stellen, voorkomen we onnodige achteruitgang en verbeteren we waar mogelijk uw gezondheidssituatie. Zo kunt u, eventueel met uw partner, zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

 

FOLDERS

Ouderenzorg.pdf

KOM IN CONTACT

    CONTACT