Spring naar de content

Als u van uw arts hebt gehoord dat u een beperkte levensverwachting heeft, lijkt de wereld wellicht stil te staan. Voor u én voor uw naasten. Zeker als u de mededeling hebt gekregen dat u waarschijnlijk minder dan een jaar te leven hebt, kan dit leiden tot angst, zorgen en vragen. Zowel op praktisch als emotioneel gebied. Misschien vraagt u zich af hoe u verder kunt met de wetenschap dat de tijd van (samen)leven beperkt is. Of hoe het straks verder moet met uw partner of uw gezin. Met al uw vragen en onzekerheden kunnen u en uw naasten terecht bij de gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg van ZorgBrug. Zij staat jullie graag bij

Zorg op maat
Mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden hebben vaak wensen die ze nog uit willen laten komen. Geldt dit ook voor u? De gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg helpt u en uw naasten om uw wensen helder te krijgen en waar mogelijk te realiseren. Daarnaast helpt zij u bij het regelen van de benodigde zorg. Indien nodig overlegt zij met uw specialist, huisarts of met thuiszorg. Hierdoor gaat er geen tijd onnodig verloren. Want tijd is kostbaar. Dat weet u als geen ander.

Vraagbaak
De gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg is er voor alle vragen op praktisch en emotioneel gebied. Via de 'Vraagbaak voor mensen die leven met de dood’ van ZorgBrug kunt u op een laagdrempelige manier terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • welke zorg mogelijk is en hoe deze aangevraagd kan worden
  • het omgaan met de ziekte, de veranderingen in het dagelijks leven en het naderende sterven
  • hoe het straks verder moet met het gezin

Als het nodig is kan de gespecialiseerde verpleegkundige na het eerste contact ook op huisbezoek komen. 

De Vraagbaak is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur op 06 50 12 84 72 of via e-mail: levenmetdedood@ghz.nl

De kosten worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar en dit gaat niet af van het eigen risico.

Palliatieve en terminale zorg door het Technologisch Thuiszorgteam
Onder palliatieve zorg, valt ook terminale zorg voor patiënten die thuis wonen of die in een verpleeghuis of hospice verblijven. Het Technologisch Thuiszorgteam (TT) van ZorgBrug is gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe medisch-technische handelingen. Denk aan pijnbestrijding via een pompje, het verzorgen van drains of het geven van medicatie via een infuus. Als een patiënt terminaal is en ondraaglijk lijdt, kan de patiënt in overleg met de arts in slaap worden gebracht. Hierbij zorgt het TT voor een goede begeleiding en toediening van de benodigde medicatie. Om patiënten de beste zorg te geven, werken de gespecialiseerd verpleegkundigen van het TT nauw samen met de huisarts of medisch specialisten en collega-verpleegkundigen.

 

 

 

UITGELICHT

Medewerkers

Wie zijn onze gespecialiseerd Palliatief verpleegkundigen?

Lees verder
Palliatief.jpg

FOLDERS

Palliatieve zorg.pdf

KOM IN CONTACT

    CONTACT